RODO

Ochrona danych osobowych jest traktowana w WISS w sposób priorytetowy. Uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także wymagania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez WISS Państwa danych osobowych.

RODO

Ochrona danych osobowych jest traktowana w WISS w sposób priorytetowy. Uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także wymagania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez WISS Państwa danych osobowych.